بازسازی خانه لازم است ؟

By |۱۳۹۹/۵/۱۶ ۹:۱۶:۱۸خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۸|بازسازی|

بازسازی خانه به چه علت ؟ بازسازی و نوسازی ساختمان به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که به صورت کلی یا جزئی منجر به تغییراتی در ظاهر و بنای ساختمان میشود و هدف از انجام آن معمولا به خاطر فرسودگی ساختمان و یا تغییرات کلی در ساختمان است.معمولا هزینه های بازسازی ساختمان کمتر از احداث