اسکلت

پایدارترین ساختمان‌های اداری دنیا

By |۱۳۹۹/۷/۸ ۹:۴۱:۵۷مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۹|مقالات|

امروزه معماران از سرتاسر دنیا برای طراحی مؤثرترین ساختمان‌ها از دیدگاه انرژی با هم رقابت می‌کنند. و بالاترین نمره‌های انرژی و ساختمان سبز را دریافت می‌کنند. سیستم‌های تأییدیه معتبر نظیر LEED و BREEAM در حال بالاتر بردن استاندارد‌ها و اهداف برای طراحی‌های نوآورانه هستند. بهسازی ساختمان و معماری پایدار امروزه خیلی رایج شده و فناوری‌های

اسکلت فلزی بهتر است یا بتنی؟

By |۱۳۹۹/۶/۳۱ ۸:۲۳:۱۰مرداد ۵ام, ۱۳۹۹|مقالات|

اسکلت بتنی بهتر است یا فلزی ؟ در مقایسه اسکلت فلزی و بتنی نمی توان به طور قاطع برنده ای برای این نبرد مشخص کرد . چرا که هر کدام از این سازه ها نقاط قوت و ضعف خودشان را دارند. هر دو این سازه ها نیز مورد تایید سازمان مقررات ملی ساختمان در ایران