مراحل انجام تاسیسات برقی

By |۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۳۱:۰۳مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۹|مقالات|

معمولا ترتیب مراحل انجام تاسیسات برق در ساختمان به صورت زیر است: مرحله صفر(در ابتدای طراحی ساختمان): مهندسین برق، پس از دریافت نقشه‌های جانمایی تاسیسات مکانیکال و دریافت میزان مصرف تجهیزات مختلف تاسیسات، همچنین دریافت جانمایی وسایل داخل واحد از طریق معماران داخلی، اقدام به طراحی، محاسبه و جانمایی تجهیزات برقی می‌کنند. مرحله اول(بعد از